Position Quantity Job Description Apply Online
ผู้จัดการอาคาร
3
Admin,Officer
3
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1
ช่างเทคนิค ประจำอาคาร
10
หัวหน้าแม่บ้าน
หลายอัตรา
พนักงานทำความสะอาด ชาย/หญิง
หลายอัตรา
พนักงานรับส่งเอกสาร
1